mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  2021 онд эхлүүлэх шаардлага бүхий төслүүд

  2021 онд эхлүүлэх шаардлага бүхий төслүүд

  Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
  ҮНДЭСНИЙ ГЕОЛОГИЙН АЛБА

   

  Цаашдын ТӨЛӨВЛӨГӨӨ