mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Онлайн Гео-сургалт зохион байгуулагдлаа

    Онлайн Гео-сургалт зохион байгуулагдлаа

    Үндэсний геологийн алба-ны гео-мэдээллийн санг дэмжих, сайжруулах үүднээс тус албаны мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн Гео-сургалтыг "Монгол улсын Үндэсний геологи,Эрдэс баялгийн мэдээллийн сан" төслийн дэмжлэгтэйгээр 2020 оны 11-р сарын 23-нээс 12-р сарын 1-ний хооронд амжилттай зохион байгууллаа.