mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    2020 оны тайлан, 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэв.

    2020 оны тайлан, 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэв.

    Үндэсний геологийн албаны нийт албан хаагчид 2020 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлангаа хэлэлцүүлж, 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө хамт олноороо хэлэлцэв. Бид үйл ажиллагааны чанар, гүйцэтгэлийг өндөрт тавьж, хичээж ажиллах болно.