mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Үндэсний геологийн алба Майкромайн Монголиа ХХКомпанитай хамтран ажиллах, санамж бичиг байгуулав.

    Үндэсний геологийн алба Майкромайн Монголиа ХХКомпанитай хамтран ажиллах, санамж бичиг байгуулав.

    Геологийн судалгааны ажилд дэвшилтэт программ хэрэглэх, цахим мэдээллийн үйл ажиллагааг дэмжих ажлын хүрээнд Майкромайн болон Геобанк программыг ашиглуулах зорилгоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 'Үндэсний Геологийн Алба' болон 'Майкромайн Монголиа' ХХК-ийн хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

    Санамж бичигт Үндэсний Геологийн Албаны Эрдэс баялгийн судалгаа, төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтсийн дарга Г.Алтанхуяг, Майкромайн Монголиа ХХК-ийн захирал Ц.Төгөлдөр нар гарын үсэг зурлаа.