mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    ArcGIS Pro танилцуулга ба ArcGIS Server-тэй ажиллах сургалт зохион байгуулагдлаа

    ArcGIS Pro танилцуулга ба ArcGIS Server-тэй ажиллах сургалт зохион байгуулагдлаа

    УУХҮЯ болон ҮГА-ны хэрэгжүүлж буй 'Үндэсний геомэдээллийн сан' үндэсний хөтөлбөрийг дэмжин ҮГЭБМС төслийн зүгээс Үндэсний геологийн албаны албан хаагчдад 'ArcGIS Pro танилцуулга ба ArcGIS Server-тэй ажиллах' анхны сургалтыг 2021 оны 01-р сарын 26-нд амжилттай зохион байгууллаа.