mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны төслүүдийн 2021 оны төсвийн тодотголын урьдчилсан хэлэлцүүлэг хийж дууслаа.

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны төслүүдийн 2021 оны төсвийн тодотголын урьдчилсан хэлэлцүүлэг хийж дууслаа.

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны Чулуун хороот-50,  Цагаан овоо-50,  Овоот толгой-50,  Торлог уул-50,  УГЗ-200-М нэгтгэл,  УГЗ-200-L нэгтгэл,  Уушгийн улаан-50,  Халзан овоо-50,  Хар хайрхан-50,  Зангат-50,  Цэцэрлэг-50,  Их элээт уул-50,  Эр-геоэкологи-2019,  Ховд-1,  Индэртийн нуруу-50,  Их хараат уул-50,  Геохими-2019,  Борзонгий говь-50, Модот толгойт-50,  Дархан геоэклоги-2020, Хайрхан-Овоо-50,  Алагбаян-50, Улаангом-50, Дөч гол-50,  Өндөрширээт-50, Оорцог-УУл-50,  Гилбэнт-Уул-50,  Асгат уул-50,  Хулд-50,  Бүрхтэй уул-50,  Дэвийн хонгор уул-50,  Ширээт-Уул-50,  Түдэвтэй-50, Үнэгт уул-50, Их бэрх уул-50 төслүүдийн 2021 оны төсвийн тодотголын урьдчилсан хэлэлцүүлгийг 2021 оны 01-р сарын 29-өөс 02-р сарын 23-ны өдрүүдэд хийж дууслаа.

    ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС