mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  ЭРДЭС БАЯЛГИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

  ЭРДЭС БАЯЛГИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

  Эцсийн үр дүнгийн тайлантай 5 төсөл

  • Баруун Монголын цул сульфидийн хүдэржилт, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа
   • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
  • Монгол орны металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархалт, байршлын зүй тогтлын судалгаа
   • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
  • Монгол орны төв болон зүүн бүсийн алтны хүдэржилт, хэтийн төлөвийн судалгаа,
   • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
  • Голлох ашиг малтмалын хэтийн төлөвийн судалгаа – 2017
   • Эцсийн үр дүнгийн тайлан 2021 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ
  • Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын “Хойт-Төв-Зүүн Азийн хамтарсан төслийн 4 дэх үе шатны ажил” төсөл хэрэгжиж байна.
   • Эцсийн үр дүнгийн тайлан 2021 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

  Үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа 3 төсөл

  • Баруун, өмнөд бүсийн алтны хүдэржилт хэтийн төлвийн судалгаа-2019
   • Хэрэгжих хугацаа: 2019-2022 он
   • Баруун, баруун өмнөд, хангайн бүс

  • Стратегийн ашигт малтмалын хэтийн төлвийн судалгаа
   • Хэрэгжих хугацаа: 2019-2021 он
   • Монгол орны нийт нутаг дэвсгэр
  • Эрэл-үнэлгээ-1
   • Хэрэгжих хугацаа: 2020-2022 он
   • Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутагт 3 хэсэг талбай