mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны төсөл хэрэгжүүлж байгаа ААНэгжүүдийн анхааралд

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны төсөл хэрэгжүүлж байгаа ААНэгжүүдийн анхааралд

    2021 оны 03-р сарын 19-өөс 26-ний өдрүүдэд Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлийн хурлаар Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны төслүүдийн төсвийн тодотголын төсөл хэлэлцүүлэх тул ААНэгжүүд бэлтгэл ажлаа хангана уу.

    Жич: Хурлаар орох төслүүдийн хуваарь болон холбогдох мэдээллийг ЭБМЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас тодруулах.