mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

  Сар бүрийн гүйцэтгэлийн тайланг 2021-03-р сараас доорх хаягаар хүлээж авна.

  Гүйцэтгэл хүлээж авах

  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
  Үндэсний геологийн албаны Геологийн судалгааны хэлтэс, Эрдэс баялгийн судалгаа, төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс-ээс авна уу.