mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Зарлал

  Зарлал

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлын 2021 оны хээрийн үйлдвэрлэл, судалгаа шинжилгээ эхэлж буйтай холбогдон доорх зүйлүүдийг анхаарч ажиллахыг хүсье. Үүнд:

  1. 2021 онд үргэлжилж буй төслүүд хээрийн үйлдвэрлэлд гарах өдөр, очих газрын координат, ангийн бүрэлдэхүүний жагсаалтыг цахим хэлбэрээр ирүүлэх, шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжилтэнд утсаар мэдэгдэнэ.
  2. Төслүүд хээрийн үйлдвэрлэлийн ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг ГСХ-д гаргаж өгөх. /Уулзалт хэлэлцүүлэгт тусгасны дагуу/
  3. 2021 онд шинээр эхлэх төслүүд ГСХ-тэй урьдчилсан уулзалт хийж, ажлын төлөвлөгөө, аргачлалаа танилцуулсны дараа хээрийн үйлдвэрлэлийн ажил эхлүүлэх.

  Жич: Урьдчилан сануулаад байхад асуудалд хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд гарах үр дагаврыг төсөл гүйцэтгэгч хүлээнэ гэдгийг анхаарна уу.

  Үндэсний геологийн алба, Геологийн судалгааны хэлтэс