mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Сургалт болж өнгөрлөө

  Сургалт болж өнгөрлөө

  “Жендэр, жендэрийн эрх тэгш байдлын үндсэн ойлголт, салбарын жендэрийн талаар баримталж буй бодлого” сэдэвт сургалт 2021-0ны 05-р сарын 25-ны өдөр доорх хөтөлбөрийн хүрээнд онлайнаар болж өнгөрлөө.

  Зорилго: Үндэсний Геологийн Албаны албан хаагчдын жендэр, жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, Эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ, Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг танилцуулах.

  ЦАГ СЭДЭВ ИЛТГЭГЧ
  14:00 – 14:20 Жендэр, жендэрийн эрх тэгш байдлын үндсэн ойлголт 

  • Байгууллагад яагаад жендэр яригддаг вэ?
  • Хүйс, жендэрийн ялгаа
  • Жендэрийн үндсэн ойлголтууд
  • Жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг ойлгох нь видео
  MERIT төслийн Ажилтан Э.Амгалан
  14:20 – 14:40 Жендэрийн төлөв байдал

  • Жендэрийн эрх тэгш байдал Монголд
  • Ажлын байран дахь жендэрийн эрх тэгш байдал
  • Анхаарах асуудал, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
  MERIT төслийн Жендэр хариуцсан ажилтан

   Ж.Лхагвадулам

  14:40 – 15:10 Салбарын жендэрийн талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагаа

  • Эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ (2018)
  • Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого (2019-2026)
  • УУХҮЯ-ны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа
  УУХҮЯ-ны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын Ахлах шинжээч, Жендэр хариуцсан мэргэжилтэн

   Т.Чимэгсанаа

  15:10 – 15:30 Асуулт, хариулт