mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  "Цагийн менежментээс сонголтын менежмент руу" сэдэвт цахим сургалт боллоо

  "Цагийн менежментээс сонголтын менежмент руу" сэдэвт цахим сургалт боллоо

  Мерит төслөөс зохион байгуулж буй “Цагийн менежментээс сонголтын менежмент руу” цахим сургалт

  2021-05-27-ны өдөр цахимаар болж өнгөрлөө. Сургалтанд Үндэсний геологийн албаны нийт албан хаагчид оролцлоо.

  Сургалтын зорилго:
  Албан хаагчид цагийн менежментийн уламжлалт болон өнөөгийн арга барилын
  талаар судалж, дараах чиглэлээр мэдлэг ойлголтоо бататгана:

  • Ажлын эрэмбэ тогтоох нь
  • Анхаарал төвлөрөлтөө удирдах нь
  • Хурал, уулзалтыг үр дүнтэй хийх нь