mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ хэлэлцүүлэг

    Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ хэлэлцүүлэг

    Аливаа мэдээллийн эх үүсвэр баттай байснаар зөв шийдвэр, зөв шийдлийн үндэс болно. Үүний дотор геомэдээллийн хэрэглээг онцолсон "Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хурлыг 2021 оны 9-р сарын 24-нд зохион байгуулахаар бид ажиллаж байна. Та бүхэн геомэдээллийн үнэ цэн, үр дагавар, мэдээллийн салбарт баримталж буй бодлого, геомэдээллийг түгээх шинэлэг шийдлийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл энэхүү хуралд өргөнөөр оролцоорой. Бүртгэл 9-р сарын 20-н дуустал явагдана.

    Бүртгүүлэх:  Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ