mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    "Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хурлын Панел хэлэлцүүлэгт оролцох төлөөлөгчид

    "Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хурлын Панел хэлэлцүүлэгт оролцох төлөөлөгчид

    2021 оны 9-р сарын 24-нд зохион байгуулах "Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хурлын Панел хэлэлцүүлэгт оролцох төлөөлөгчид. Та бүхэн сонирхсон асуултуудаа цахим хурлын үеэр асуух боломж бүрдэнэ. Удахгүй уулзацгаая.