mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Geosoft Oasis Montaj сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

    Geosoft Oasis Montaj сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

    Үндэсний геологийн алба-ны геомэдээллийн санг дэмжих, сайжруулах үүднээс тус албаны мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Geosoft Oasis Montaj fundamental” сургалтыг
    "Монгол улсын Үндэсний геологи,Эрдэс баялгийн мэдээллийн сан" төслийн дэмжлэгтэйгээр 2021 оны 10-р сарын 26-наас 10-р сарын 28-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа.