mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Хурлын огноо өөрчлөгдлөө

  Хурлын огноо өөрчлөгдлөө

  Оролцогчид: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Геологийн бодлогын газар, Үндэсний геологийн алба, Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг геологи-эрдэс баялгийн судалгааны ажлын гүйцэтгэгчид

  Хугацаа: 2022 оны 01 дугаар сар 20, 21

  Зорилго:

  1) Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг геологи-эрдэс баялгийн судалгааны төслүүдэд хийгдсэн хээрийн шуурхай хяналт, хээрийн материал хүлээж авсан ажлуудын үр дүн болон төсөл эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, тайлан хамгаалахтай холбогдон гарах аливаа асуудал, шийдвэрлэх арга зам, сайжруулалтын механизмыг хэлэлцэх.

  2) Судалгааны ажил гүйцэтгэгчдэд тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэх арга зам эрэлхийлэх

  "Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгждэг геологи, эрдэс баялгийн судалгааны ажлын чанар шаардлагын асуудлыг хэлэлцэх ээлжит хурал цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2022-оны 01-дүгээр сарын 20,21-ний өдрүүдэд 100% цахимаар зохион байгуулагдахаар боллоо. Энэ жил бид төсөл гүйцэтгэгчдийн зүгээс асуудлыг дэвшүүлүүлэх байдлаар илтгэлийн хуваарилалтыг хийсэн ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг баг бүрт тусад нь хүргэнэ".

  Хуралд доорх zoom холбоосоор нэгдээрэй.

  2022-01-20 09:00 Цагт
  2022-01-21 09:00 Цагт
  https://us06web.zoom.us/j/8597964353?pwd=VXNhZnpTT0dBaVFqYTgvOHpzZjhLQT09

  Meeting ID: 859 796 4353
  Passcode: 123456

  2022-оны 01-дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд уулзацгаая.