mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Үндэсний геологийн алба Өмнөд Солонгосын геологийн шинжлэх ухаан эрдэс баялгийн хүрээлэн (КИГАМ) - ийн төлөөлөлтэй уулзлаа

    Үндэсний геологийн алба Өмнөд Солонгосын геологийн шинжлэх ухаан эрдэс баялгийн хүрээлэн (КИГАМ) - ийн төлөөлөлтэй уулзлаа

    БНСУ-ын Газар, тээврийн яамны буцалтгүй тусламжаар 2021-2024 онд хэрэгжих "Монгол Улсын төмөр замын хөгжлийн стратеги” сэдвийн хүрээнд “Даланзадгад-Хөөт, Тавантолгой-Гашуун сухайт” чиглэлийн төмөр замын урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, судалгаа хийх ажлын хэсэг болон Өмнөд Солонгосын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэн (КИГАМ)-ийн төлөөлөлтэй уулзаж санал солилцов.