mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалт

  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалт

  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалт 2022-04-15 өдөр

  Blue-sky зочид буудлын Diamond танхимд 09:00 - 13:00 цагийн хооронд болно.

  Сонирхсон аж ахуй нэгжүүд оролцоход нээлттэй ба танхимын багтаамж 200 хүн тул та бүхэн цагтаа ирж оролцоно уу.

  Энэ удаагийн сургалт ЗӨВХӨН танхимаар зохион байгуулагдах ба ирэх 7 хоногт 2 удаа зөвхөн ЦАХИМААР зохион байгуулна.

  Бүртгүүлэх:

  https://forms.gle/3jCKvsnxJ1UZmG2e8