mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалтанд бүртгүүлсэнд баярлалаа

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалтанд бүртгүүлсэнд баярлалаа

    Цахим сургалтыг сонирхон ТАНХИМаар оролцохоор бүртгүүлсэн нийт 323 хүн, 280 байгууллагад талархал илэрхийлье. Зааланд хамгийн ихдээ 250 хүн багтах тул бүртгүүлсэн эхний 250 байгууллагад бүртгүүлсэн имэйлээр хариу илгээлээ. Байгууллага бүрээс 1 хүн оролцоход анхаарна уу. Танхимаар оролцож амжаагүй сонирхогчдодоо ирэх 7 хоногт цахим сургалт зохион байгуулна. Баярлалаа.

    Жич: сургалтын бичлэгийг интернэтэд байршуулна.