mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  "Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ" төслийн ажлын уулзалт

  "Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ" төслийн ажлын уулзалт

  Монгол-Герман улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй
  "Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ" төслөөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөлтийн уулзалт 2022-оны 04-р сарын 21,22 ны өдрүүдэд амжилттай болж өндөрлөлөө.

  Тус уулзалтанд Үндэсний геологийн албанаас дарга О.Чулуун, төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга С.Шинэ-Од, Гео-мэдээллийн төвийн дарга Ц.Минжинсор, Эрдэс баялгийн судалгаа, төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтсийн дарга Г.Алтанхуяг, Системийн администратор Д.Болдбаатар

  Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн (BGR)
  төслийн удирдагч Док.Вибке Кревет, геологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Док.Малте Дробе, төслийн зохицуулагч тоон өгөгдлийн мэргэжилтэн А.Отгонбаатар, орон зайн өгөгдлийн мэргэжилтэн Ж.Батбаяр, төслийн менежер, орчуулагч Т.Билгээ, орчуулагч Д.Халиун нар оролцож хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлав.