mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал

  Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал

  Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэг, Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн Үндэсний Геологийн Албаны дарга нөөцийг хүлээн авах тушаал гаргаж, ашигт малтмалын нөөцийн Улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэж байна.

  Сүүлд шинэчилсэн: 2022-05-06-н

  Тушаал гарсан огноо ЭБМЗ-ийн дүгнэлт ирүүлсэн огноо wdt_ID Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аж ахуйн нэгжийн нэр
  2021/03/31 1 MV-009623 Өгөөжбаян хангай ХХК
  2021/03/31 2 ХV-016993 Шижирхайрга ХХК
  2021/03/17 3 ХV-015099 Алтаргана хайрхан ХХК
  2021/03/17 4 MV-000184, MV-000321 Монполимет ХХК
  5
  2021/03/16 6 XV-013977 Болор оюун жонш ХХК
  2021/03/16 7 ХV-014235 Цахирцагаан гол ХХК
  2021/03/16 8 XV-11000019 Шинэ хайрга дайрга ХХК
  2021/03/16 9 MV-021001 Шувуун хар уул ХХК
  2021/03/04 10 ХV-013765 Ньюгоулд майн ХХК
  Тушаал гарсан огноо ЭБМЗ-ийн дүгнэлт ирүүлсэн огноо Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аж ахуйн нэгжийн нэр