mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Маягт

  Маягт

  Маягт -1 Улсын төсвийн тайлан тушаах Татах
  Маягт -2 Хувийн хөрөнгийн тайлан тушаах Татах
  Маягт -3 Анхдагч баримтын бүртгэл тушаах Татах
  Маягт -4 Чулуун дээж хүлээлгэн өгсөн бүртгэл Татах
  Маягт -5 ТЭЗҮ хүлээн авсан бүртгэл Татах
  Маягт -6    
  Маягт -7 Тайлангийн нүүрний загвар Татах
  Баталгааны хуудас Татах