mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

  1 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө-2020 үзэх
  2 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт-2020 үзэх
  3 Үндэсний геологийн албаны 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх
  4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт-2021 үзэх
  5 Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа зөвлөмж үзэх
  6 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага үзэх
  7 ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2020-11-17 үзэх
  8 ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2020-12-05 үзэх
  9 Үндэсний геологийн албаны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2021 үзэх

   

  avilga-ads

  Авлигын эсрэг видеонууд

  ЧИ БОЛ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР. ЯГ ОДОО 110 РУУ ЗАЛГА