mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Гүйцэтгэл хүлээж авах

  Төсвийн гүйцэтгэл илгээх зааврыг эндээс үзнэ үү.

  Жишээ маягтыг энд /Геологийн судалгааны хэлтэс, /-ээс татна уу.

  БӨМ-Алт-2019, ГАСАМ, Эрэл үнэлгээ-1, Эрэл үнэлгээ-2, Эрэл үнэлгээ-3, ӨТТЭ-1, Төв ази 3D 5-р үе шат эдгээр төслүүд /Эрдэс баялгийн судалгаа, төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс / энэ маягтыг татна уу.

  Гүйцэтгэл хүлээж авах