70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  А.Баттүшиг

  А.Баттүшиг

  Нэр: А.Баттүшиг

  Албан тушаал: Мэдээллийн сангийн баяжуулалт хариуцсан ажилтан

  Албан тушаалын нэр: Мэдээллийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

  Цахилгаан шуудан: a.battushig@ngs.gov.mn

  Оффис: 315

  Ажлын утас:

  Ажилласан туршлага:


  2011 онд "Алтан Рио Монголиа" ХХК-д хайгуулын хэсэгт туслах геологич,

  2012-2015 онд Шинжлэх Ухааны Академи /ШУА/-ийн Геологи, эрдэс баялгийн хүрээлэн /ГЭБХ/-д эрдэм шинжилгээний ажилтан,

  2015-2018 онд Шинжлэх Ухааны Академийн /ШУА/-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн /ПГХ/-д эрдэм шинжилгээний ажилтан,

  2018-2020 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмал, Газрын тосны газрын Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд Геомэдээллийн нэгдсэн сангийн боловсруулалт хариуцсан ажилтан,

  2020 оны 9-р сараас засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний геологийн албаны Геомэдээллийн хэлтэст Геомэдээллийн нэгдсэн сангийн боловсруулалт хариуцсан ажилтанаар ажиллаж байна.

   Ажиллах хугацаанд:


  • 2009-2010 онд “Дорнод Монголын холимог металлын ордуудын геологийн загварчлал, хүдрийн төрөл ба дагалдах эрдсийн судалгаа” төслийн гүйцэтгэгч,
  • 2011-2012 онд МУИС, Газарзүй, Геологийн сургууль, "Эрдэнэт" үйлдвэртэй хамтарсан “Эрдэнэт үйлдвэрийн Зэс-Молибдений хүдрийн ордын молибденитийн генетик морфологийн судалгаа, хүдэржилтийн талбайн 3 хэмжээст загварчилал зохиох” захиалгат төслийн газарзүйн мэдээллийн системийн ажилтан,
  • 2012 онд ШУА-ийн ГЭБХ-ийн “Өмнөд Монголын атриат бүсийн геологи, геодинамик” сэдэвт суурь судалгааны төсөлд үндсэн гүйцэтгэгч,
  • 2012-2015 онд ШУА-ийн ГЭБХ-ийн “Хэрлэн Ононы бүсүүдийн геологийн тогтоц ба хүдэржилт” сэдэвт суурь судалгааны төсөлд үндсэн гүйцэтгэгч,
  • 2014 онд Цөмийн энергийн газрын захиалгат “Дорноговь аймгийн ураны хүдэржилттэй газруудын гадаргын ба ундны усны хүнд металлын агуулгын судалгаа” сэдэвт дэд төсөлд  гүйцэтгэгч,
  • 2012-2015 онд ШУА-ийн ГЭБХ-ийн, БНЧех улсын Геологийн албатай хамтарсан “Crustal growth and construction of continental crust exemplified by Central Asian Orogenic belt” сэдэвт төслийн гүйцэтгэгч,
  • 2016-2019 онд ШУА-ийн ПГХ-ийн “Монгол агнуурын атираат бүслүүрийн Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны геодинамик ба алтны хүдэржилтийн шалгуур” сэдэвт суурь судалгааны төсөлд үндсэн гүйцэтгэгч,
  • 2017-2018 онд ШУА-ийн ПГХ, БНЧех улсын Геологийн албатай хамтарсан “Contrasting mechanisms of formation of the Pangea supercontinent: new insights into formation of continental crust” сэдэвт төслийн н гүйцэтгэгч,
  • 2016-2017 онд ШУА-ийн ПГХ, “Өмнөд Монголын геологийн өвөрмөц тогтоц, давхарга зүйн тулгуур зүсэлтийг хадгалж хамгаалах” сэдэвт захиалгат төслийн гэрээт ажилтан,

  Боловсрол:


  • 2012 онд МУИС-ийн Газарзүй-Геологийн факультетийн Геологийн салбарт Геологийн бакалавр,
  • 2017 онд МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Байгалийн ухааны салбарт  “Говь-Алтайн нурууны төв хэсгийн стрүктүүрүүдийн харьцуулсан судалгаа” сэдвээр Геологийн ухааны магистр зэрэг хамгаалсан.