70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ш.Амартүвшин

  Ш.Амартүвшин

  Нэр: Ш.Амартүвшин

  Албан тушаал: Мэргэжилтэн

  Албан тушаалын нэр: Стратиграф палентилогийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

  Цахилгаан шуудан: sh.amartuvshin@ngs.gov.mn

  Оффис: 216

  Ажлын утас:

  Ажлын туршлага:


  • 2011.02-2012.03 онд QGX Mongolia ХХК-ийн Газарзүй мэдээллийн системийн ажилтан
  • 2012.03-2012.09 онд Өсөх гол ХХК-д геологич
  • 09-2014.01 онд Оюуны Ундраа ХХК-д геологич
  • 02-2018.03 онд Ашигт малтмал, газрын тосны газарт Гидрогеологи, геоэкологийн судалгаа хариуцсан мэргэхилтэн
  • 03-2019.02 онд Өсөх гол ХХК-д геологич
  • 02-2020.09 Ашигт малтмал, газрын тосны газарт Газрын тосны геологи, нөөц хариуцсан мэргэжилтэн
  • 2020.09 Үндэсний геологийн албанд стратиграф палентилогийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

  Боловсрол:


  • Монгол улсын их сургууль - Геологи уул уурхайн менежмент бакалавр

  ГХХ-ийн Гидрогеологи, геоэкологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн:


  ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх тайлангийн гидрогеологи, геоэкологийн бүлгийг хянаж, шаардлагатай бол засвар хийлгэх.

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдэд шуурхай хяналт хийж, хээрийн ажлыг хүлээж авах.

  ГХХ-ийн Газрын тосны геологи, нөөц хариуцсан мэргэжилтэн :


  Газрын тосны хайгуулын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайнуудын хайгуулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө, төсвийг хянах, газар дээр очиж ажиллах.