70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Б.Уянга (Ph.D)

  Б.Уянга (Ph.D)

  Нэр: Б.Уянга

  Албан тушаал: Үндэсний геологийн албаны дэд дарга, ерөнхий геологич

  Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

  Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын дарга

  Хариуцсан чиглэл: Урьдкембри, кембри

  Цахилгаан шуудан:  b.uyanga@ngs.gov.mn

  Оффис: 215

  Ажлын утас: