70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Э.Мягмарсайхан

  Э.Мягмарсайхан

  Нэр: Э.Мягмарсайхан

  Албан тушаал: Нягтлан

  Албан тушаалын нэр: ҮГА-ны нягтлан бодогч

  Цахилгаан шуудан: e.myagmarsaikhan@ngs.gov.mn

  Оффис: 319

  Ажлын утас: 70183166