70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ж.Бямба (Sc.D)

  Ж.Бямба (Sc.D)

  Нэр: Ж.Бямба

  Албан тушаал:

  Эрдмийн цол: Шинжлэх ухааны Доктор (Sc.D)

  Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын зөвлөх

  Хариуцсан чиглэл: Тектоник

  Цахилгаан шуудан: 

  Оффис: 

  Ажлын утас: