70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ж.Ундаръяа (Ph.D)

  Ж.Ундаръяа (Ph.D)

  Нэр: Ж.Ундаръяа

  Албан тушаал: ШУТИС, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбарт ахлах багш

  Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

  Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын нарийн бичгийн дарга

  Хариуцсан чиглэл: Мезозой

  Цахилгаан шуудан: j_undar@must.edu.mn   

  Оффис: ШУТИС, Геологи Уул Уурхайн Сургууль, Бага  тойруу 32

  Ажлын утас: 

  БОЛОВСРОЛ:

  • Бакалаврын зэрэг: Геологийн зураглал, ашигт малтмалын эрэл хайгуул
   • Элссэн он: 1991
   • Төгссөн он: 1997
   • Сургуулийн нэр: Техникийн Их Сургууль, Геологийн зураглал ашигт малтмалын эрэл хайгуул
   • Сэдэв: “ Цагаан уул дүүргийн геологийн тогтоц, төмөрийн илрэлд явуулах эрлийн төсөл
  • Магистрын зэрэг
   • Элссэн он: 1998
   • Төгссөн он: 1999
   • Сургуулийн нэр: Техникийн Их Сургууль, Геологи
   • Сэдэв: “ Стратиграфийн судалгааны аргууд
  • Магистрын зэрэг
   • Элссэн он: 2002
   • Төгссөн он: 2003
   • Сургуулийн нэр: “Нидерланд улсын Гео-мэдээлэл, Шинжлэх Ухаан Дэлхийн Судалгаа Олон улсын институтэд  (ITC)
   • Сэдэв: “Шинэжинстийн дүүргийн агаар сансрын зургийн тайлалт
  • Докторын зэрэг
   • Эллсэн он: 2005
   • Төгссөн он: 2010
   • Сургуулийн нэр: Турк Улсын Станбулын Их сургууль
   • Сэдэв: "Ондайсайр ба  Сайншандын дүүргийн цэрдийн настай цэнгэг усны остракод ба биостратиграфи"
  Хэлний бэлтгэл:

  • 1997-1998 он. МУИС, Англи хэлний оройн курс
  • 2003-2004 он. Анкарагийн их сургууль, Турк хэлний бэлтгэл
  АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

  • 1997-1999 он, Геологич “Cascade Chemicals and Minerals” XXK
  • 1999-2002 он, Судалаач ШУТИС Палеонтологи-Стратиграфийн судалгааны төв
  • 1996-1997 он Геологич
  • 1996-1997 онд Нэмэгтийн талбайд явуулсан 1:200 000 масштабтай геологийн бүлэгчилсэн зураглалын ажилд оролцсон.
  • 1997-1998 он Геологич
   • Өмнөговь аймгийн Ноён, Баяндалай, Хүрмэн, Сэврэй, Номгон, Баян-Овоо сумдын нутагт 1996-1998 онд Зурамтайн ангийн явуулсан 1:200 000 масштабтай геологи-гидрогеологийн бүлэгчилсэн зураглалын ажлын хээрийн ажилд оролцсон.
  • 1999.06 2001 Геологич, судлаач ШУТИС, Геологи, Газрын Тосны Сургууль
   • Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянцагаан сумдын нутагт явуулсан 1:50000 зураглал дахь эрлийн ажил. ГЗЕЭА-ын бэлтгэл болон хээрийн ажил, суурин боловсруулалтын оролцож, зураглал, эрлийн маршрут хийх, зүсэлт, шалган холбон маршрут хийх, маршрут хүлээн авах, баримт материалын зураг, шлихийн үр дүнгийн зураг боловсруулах, тайлан бичих ажлууд гүйцэтгэж байсан.
  • 2002-2003 он  Геологич, судлаач ШУТИС, Геологи, Газрын Тосны Сургууль
   • Таванхарын талбайд (ТХ50) 2002-2004 онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил. хээрийн ажилд оролцож, зураглалын маршрут хийх, зүсэлт, шалган холбон маршрут хийх, маршрут хүлээн авах ажлууд гүйцэтгэж байсан.
  • 2005-2009 он, МОНЗОЛ ХХК-д  Геологич
  • 2009- Одоо хүртэл ШУТИС, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбарт ахлах багш
  Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  • Сургах зүйн боловсрол эзэмшүүлэх (Багшлах эрхийн) сургалт 2010 Боловсролын хүрээлэн
  • Седиментологийн үндсэн зарчмууд 2000 Герман Монголын хамтын ажиллагааны “Металл бус ашигт малтмал илрүүлэх, судлах төсөл”
  Гадаад хэлний мэдлэг:

  Англи, Турк хэлтэй

  Бүтээлийн жагсаалт:

  1. Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв буюу нэг сэдэвт бүтээл
  д/д Овог нэр Бүтээлийн сэдэв Хамгаалсан он Хамгаалсан улс
  1 Жалбаа Ундаръяа "Ондайсайр ба  Сайншандын дүүргийн цэрдийн настай цэнгэг усны остракод ба биостратиграфи" 2010 Бүгд Найрамдах Турк Улс
  1. Ном сурах бичиг, гарын авлага
  д/д Зохиогч Ном сурах бичиг, гарын авлага Туурвисан он
  1 Ч.Минжин Г.Сэрсмаа Ж.Ундаръяа

   

  “Монголын Ордовик Силур Стратиграфийн хураангуй тэдгээрийн тархалт” гарын авлага Англи хэл дээр  2001
  С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.Чимэдцэрэн Геологийн хээрийн дадлагын гарын авлага 2013
  2 Ariunchimeg Ya, Sersmaa G, J.Undariya,

   

  IGCP 596 and 580 joint meeting UB, 5-18th August 2014 In Guide book.

   

  2014
  О. Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн, Г. Ухнаа, Д. Лхагвадорж, Д. Чулуун,Д.Бат-Өлзий, Б. Мөнхцэнгэл, С. Хишигсүрэн, Г.  Сэрсмаа, С. Оюунгэрэл, С.Жаргалан Б.Батхишиг,  Б.Алтанзул, О. Мөнхцэцэг, Б.Энхжаргал , Ж.Ундаръяа, П. Нарантуяа,  Д.Алтанхуяг, Ө. Бүрэнжаргал, О. Жавхлан Инженерийн лавлах 13

   

  2016
  3 С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.Чимэдцэрэн Геологийн хээрийн дадлагын гарын авлага 2017
  4 С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.Чимэдцэрэн Геологийн хээрийн дадлагын гарын авлага 2018
  5 Ж.Ундаръяа Геологийн зурагт газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалыг хэрэглэх 2019
  1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл
  д/д Зохиогч Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл Сэтгүүл, эмхэтгэлийн нэр Огноо
  1 Minjin Ch, Undarya J.

   

  Description of the section of Tsagaan Del In Guide book. Part 2. p78-88 2001
  2 Ч.Минжин, Д.Чулуун, С.Дандар, Г.Сэрсмаа, Ж.Ундаръяа, О.Мөнхцэцэг, Ц.Мөнхсайхан, Г.Гандигара,И.Золжаргал, Ц.Мөнгөншагай Цагаандэлгэрийн талбайн литостратиграфийн урьдчилсан ангилал Монголын геологийн боловсрол 2000 товхимол. х 94-99. 2000
  3 Ч.Минжин, Г.Сэрсмаа, Ж.Ундаръяа, Цагаандэлгэрийн стратиграфийн ангилал Геологи.  УБ 1998
  4 Ж.Ундаръяа

   

  Монголын Стратиграфийг судлах аргачлал Геологи.  УБ 1998
  5 Ч.Минжин Г.Сэрсмаа Ж.Ундаръяа Цулхир Худгийн район Геологи УБ. 1998
  6 Ч.Минжин, Ж.Ундаръяа Мезозойн үе давхраа Өндөр- Богд, Хэрээ- Шинэн дүүргийн Стратиграфийн ангилал. Геологи УБ. 1998
  7 Ундаръяа Ж, Минжин Ч, Сэрсмаа Г. Монголын Өмнөд хилийн районы мезозойн хурдасны стратиграфийн ангилал. Проф.Я.Болдын 60 насны ойд “Геологи ба байгаль орчин’ Эрдэм шинжилгээний бага хурал .товхимол. х.18-21. 2000
  8 J.Undariya, Y. Khand, Izver Ozkar ONGEN Oxygen and carbon isotope in ostracode shells from the Cretaceous of Sainshand and Ondaisair region, Mongolia journal of paleontology 25p 123-148 2009
  9 Undariya Jalbaa Continental lower Cretaceous ostracods and biostratigraphy of the Ondaisair and Sainshand regions, Southern Mongolia, Micropaleontology 2010x
  10 Matthew J. Heumann, Undariya Jalbaa Paleographic reconstruction of a late Paleozoic arc collision zone,    Southern Mongolia, journal of Structural Geology 2011
  11 J.Undariya, Y. Khand, Izver Ozkar ONGEN

   

  Oxygen and carbon isotope in ostracode shells from the Cretaceous of Sainshand area, Mongolia, Mongolian Geoscientist 2011
  12 J.Undariya,  Khand YONDON, Izver Ozkar ONGEN New ostracod species from the non-marine cretaceous of Sainshand region, Mongolia Геологи.  No 24 2012
  13 J.Undariya, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGEN

   

  New ostracod species, oxygen and carbon isotope in ostracode shells from the non-marine Cretaceous of Sainshand and Ondaisair region, Mongolia Геологи.  No 23 2012
  14 Ж.Ундаръяа,Г.Сэрсмаа

   

  Доод цэрдийн цэнгэг усны остракодын шинэ олдворт газар, Өмнөговь аймгийн Баян-уулын талбай Хайгуулчин 46 2012
  15 J.Undariya, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGEN The non marine Early Cretaceous Rhinocypris izverae n. sp. in Ondaisair area, Mongolia Геологи.  No 27 2013
  16 Хишигсүрэн С. Ж.Ундаръяа Геологийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд “Геологийн үндэс” хичээл, “Геологийн хээрийн дадлага”-ын үүрэг. Геологи.  No27 2013
  17 Undariya JALBAA, Sersmaa GONCHIGDORJ Remote lithofacies mapping of the Shine Jinst area Journal of Geology  No 30 2014
  18 Munkh J, Undariya J. Landsat 8 data interpretation of the Khunguit area, Proceeding The 6th Conference of Mongolia of MUSTAK-2015 2015
  19 Undariya JALBAA, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGEN Continental Lower Cretaceous ostracods from the Ondaisair region in Southern Mongolia The international symposium the 100th anniversary of Istanbul University 2015
  20 Undariya JALBAA, Khand YONDON, Sersmaa GONCHIGDORJ New location of continental Upper Cretaceous ostracods Journal of Geology  No 32. 2016
  21 Ё. Ханд,

  Ж. Ундаръяа

  Монгол орны цэрдийн остракодын cypridea бүлгийн хөгжлийн асуудалд Mongolia Mineral Exploration ROUNDUP 2017 2017

   

  22 Ж. Ундаръяа

   

  Неогений остракодын шинэ олдворт газар (Говь-Алтай, Ихбэрх толгой) Геологи.  No33 2017

   

  23 Э. Мягмарцэнд, Ж. Ундаръяа Баянхонгор, Балин толгой орчмын геологийн тогтоц, остракодын судалгаа Mongolia Mineral Exploration ROUNDUP 2018 2018
  24 Ж.Ундаръяа,Г.Сэрсмаа Шинэ олдворт газруудын остракодын судалгааны үр дүн Хайгуулчин 60 2019
  25 Ж.Ундаръяа, Х. Цээдулам Aster8 Landsat8 хиймэл дагуулын мэдээллийг геологийн зураглад хэрэглэх нь Геологи.  No34 2019
  26 Ж.Ундаръяа, Я.Ариунчимэг Монголын Стратиграфийн комисс-20 жилд Хайгуулчин 61 2019
  27 Luvsantseden Uranbileg, Jalbaa Undarya Preliminary results of biostratigraphic  studies of Lower Cretaceous sediments in the Ergel-Khaliv area, SE Mongolia Mongolian Geoscientist

  №50

  2020
  28 П. Хүрэл-Эрдэнэ, Ж.Ундаръяа Өмнөд Монгол Бага дархан цаазтай газрын цэрдийн хурдасны нас, микропалеонтологийн судалгаа Монгол улсад үндэсний геологийн алба үүсч хөгжсөний 81 жилийн ой, геологийн үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 60 жилийн ойн хуралд ханын илтгэл 2020
  Хэвлэлтэнд
  1 Төслийн ахлагч Б. Энхбаяр, Ж.Ундаръяа "Геомэдээлэл-2019" төслийн Стратиграфийн сан  дэд төсөлд мезозойн бүлэг хариуцагч 2019-2021
  Гишүүнчлэл:
  • Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Бага чуулганы гишүүн