70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Х.Ариунбаяр

  Х.Ариунбаяр

  Нэр: Х.Ариунбаяр

  Албан тушаал: Архив, бичиг хэргийн ажилтан

  Албан тушаалын нэр: ҮГА-ны Архив, бичиг хэргийн ажилтан

  Цахилгаан шуудан: kh.ariunbayar@ngs.gov.mn

  Оффис: 220

  Ажлын утас: