70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Мөнгөнжигүүр

  Мөнгөнжигүүр

  Нэр: Х.Мөнгөнжигүүр

  Албан тушаал: Ахлах мэргэжилтэн

  Албан тушаалын нэр: Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Цахилгаан шуудан: kh.mungunjiguur@ngs.gov.mn

  Оффис: 317

  Ажлын утас: