70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Ч.Төржаргал

    Ч.Төржаргал

    Нэр: Ч.Төржаргал

    Албан тушаал: Зургийн сан хариуцсан ажилтан

    Албан тушаалын нэр: Зургийн сан хариуцсан ажилтан

    Цахилгаан шуудан: ch.turjargal@ngs.gov.mn

    Оффис: 315

    Ажлын утас:

    Ажлын туршлага:


    2006-2009 оны хооронд Геологийн мэдээллийн төвийн хадгаламж үйлчилгээний хэсэгт геологич инженерээр,

    2009-2016 онд Ашигт малтмалын газрын геологийн албаны геомэдээллийн санд геологич инженерээр,

    2016-2020 онд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд зургийн сан хариуцсан ажилтнаар,

    2020 оны 09 сарын 16-ны өдрөөс Үндэсний геологийн албаны геомэдээллийн төвд ажиллаж байна.

    Боловсрол:


    1998-2002 онд Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Геологийн сургуулийн “Ашигт малтмал эрэл хайгуулын Геофизик”-ийн ангийг бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн.