70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ч.Түшигмаа

  Ч.Түшигмаа

  Нэр: Ч.Түшигмаа

  Албан тушаал: Зургийн сан хариуцсан ажилтан

  Албан тушаалын нэр: Геохими, инженер геологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

  Цахилгаан шуудан: ch.tushigmaa@ngs.gov.mn

  Оффис: 315

  Ажлын утас:

  Ажлын туршлага:


  2008-2010 онд АМГТХЭГ-ын Геологийн мэдээллийн Төвийн зургийн хэсэгт gis-инженерээр, 2010-2011 онд Ашигт малтмалын газрын “Төв Монгол төсөл”-д геологич-инженерээр, мөн 2011 онд “Хятад-Монголын хилийн бүсийн дагуух төсөл”-д gis-инженерээр, 2012-2014 онд Ашигт малтмалын газрын Геологийн албанд Мэдээллийн сангийн инженерээр, 2014-2015 онд Ашигт малтмалын газрын “Дорнод Монгол төсөл”-д Газарзүйн мэдээллийн системийн инженерээр, 2015-2016 онд Ашигт малтмалын газрын Геологийн албаны Геомэдээллийн нэгжийн инженерээр, 2016-2020 оны 9-р сарын 15-ны өдөр хүртэл АМГТГ-ын Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд Зургийн сан хариуцсан ажилтнаар, 2020 оны 9-р сарын 16-ны өдрөөс Үндэсний Геологийн албаны Геомэдээллийн төвд ажиллаж байна.

  Боловсрол:


  2002-2006 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Физик электоникийн сургуулийн Хэрэглээний Геофизикийн ангийг бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн.