2023-09-26
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

П.Хүрэл-Эрдэнэ

Геохими, инженер геологийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Нэр: П.Хүрэл-Эрдэнэ

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Геохими, инженер геологийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Цахилгаан шуудан: p.khurelerdene@ngs.gov.mn

Оффис: 315

Ажлын утас:

Info

Ч.Тэмүүжин

Мэдээллийн системийн инженер

Н.Буянхишиг

Геомэдээллийн сангийн баяжуулалт хариуцсан ажилтан

Б.Сайнжаргал

Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Төржаргал

Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан