2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ажлын зохион байгуулалт чиг үүрэг

Геологийн баримтын төв архив Ажлын зохион байгуулалт чиг үүрэг