2023-05-31
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ил тод байдал

1Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудасүзэх
2Төрийн албан хаагчийн сургалтын болон ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлах тухайүзэх
3Албан хаагчийг сонгон шалгаруулах журамүзэх
4Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмүзэх
5Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх журамүзэх
6Хүний нөөцийн статистик үзүүлэлт 2020үзэх
7Сургалтын төлөвлөгөө 2021үзэх
8Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 173 дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 936 иргэний жагсаалт.үзэх
9Сул орон тоо зарлуулах тухайүзэх
10Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөүзэх
11Байгууллагын стратеги хөтөлбөрүзэх
122021-оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөүзэх
132022-оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөүзэх
14Үндэсний геологийн албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайланд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланүзэх
152022-оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөүзэх
16Аудитын тайлан 2020үзэх
17Аудитын дүгнэлт 2021үзэх
18Гүйцэтгэлийн тайлан 2020үзэх
19Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2020үзэх
20Нийгмийн баталгааг хангах 2021үзэх
21Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт 2021үзэх
222021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланүзэх
232021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн тайланүзэх
242021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайланүзэх
25Газар эзэмших гэрээүзэх
26УУХҮЯ-ны хяналтад байх хууль тогтоомж акт заалтуудын хэрэгжилтүзэх
27Хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайланүзэх
28Сул орон тооны мэдээлэлүзэх
29Ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалүзэх
30Үндэсний геологийн албаны 2023 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөүзэх
31Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайланүзэх