mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Ил тод байдал

   

  1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал Үзэх
  2 Төрийн албан хаагчийн сургалтын болон ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлах тухай Үзэх
  3 Хүний нөөцийн статистик үзүүлэлт 2020 Үзэх
  4 Сургалтын төлөвлөгөө 2021 Үзэх
  5 Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 173 дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 936 иргэний жагсаалт. Үзэх
  6 Сул орон тоо зарлуулах тухай Үзэх
  7 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө Үзэх
  8 2021-оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Үзэх
  9 Аудитын тайлан 2020 Үзэх
  10 Гүйцэтгэлийн тайлан 2020 Үзэх
  11 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2020 Үзэх
  12 Нийгмийн баталгааг хангах 2021 Үзэх
  13 Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт 2021 Үзэх