mnen
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  үндэсний геологи, эрдэс баялгийн мэдээллийн сан

  Геологийн баримтын төв архив

  Мэдээ тайлан авах

  монголын стратиграфийн комисс

  Улсын зургийн редакц

  “ҮНДЭСНИЙ ГЕОМЭДЭЭЛЛИЙН САН” ХӨТӨЛБӨР

  МЭДЭЭ

  “Геологийн онцлог болон сонирхолтой тогтоц” хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Геологийн баримт-1” төслийн гүйцэтгэгч “Рич...

  Журмын төсөлд санал авах тухай

  Үндэсний Геологийн Албаны Геологийн Баримтын Төв Архивын үйл ажиллагааны нийтлэг...

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр...
  Харилцагч байгууллагууд