2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
2022-12-13-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл

Талбайн нэрТалбайн дугаарПланшетСудалгааны ажлын
жагсаалт
1Еэний овооСШ/ 64198L-49-114, 115,126, 127үзэх
2Адуун чулууСШ/ 64209L-49-89, L-49-90үзэх
3Асгат уулСШ/ 64206L-46-94үзэх
4БаянбулагСШ/ 64243M-50-112-A, Bүзэх
5Баян-ӨндөрСШ/ 64228L-49-20үзэх
6Билүүт уулСШ/ 64197L-48-115, 127үзэх
7Боонгийн овооСШ/ 64236L-49-12үзэх
8Буурал уулСШ/ 64238М-49-139үзэх
9Бухт худагСШ/64219L-49-83,84үзэх
10Бэрхийн хөндийСШ/64231L-49-7үзэх
11Дэлгэр нуурСШ/64250M-50-98-Бүзэх
12Мандалговь-1СШ/64213L-48-81үзэх
13НарстСШ/64242М-49-117үзэх
14ОвоотСШ/64240М-47-141үзэх
15Үзүүр толгойСШ/64246M-45-119-Бүзэх
16Хар нуурСШ/64227L-49-16үзэх
17Хүрэн толгойн хагСШ/64249M-46-101-Aүзэх
18Цагаан нуурСШ/64220L-48-72үзэх
19Цагаан өндөрСШ/64234L-49-11үзэх
20Цахиурт толгойСШ/64244M-50-112-В, Гүзэх
21Шавагтайн улаанСШ/64224L-49-54үзэх
22Шар шороотСШ/64221L-48-72үзэх
23ШинэСШ/64217L-48-84үзэх
24Энхийн хөндийСШ/64237М-48-141үзэх
25Ямаат уулСШ/64225L-49-54үзэх
2022-12-06-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл

Талбайн нэрТалбайн дугаарПланшетСудалгааны ажлын
жагсаалт
1Аргалантын уулСШ/ 64161М-46-127үзэх
2Бага дарханСШ/ 64175М-48-105үзэх
3Байцгарын хар толгойСШ/ 64152М-46-126үзэх
4Баян хайрханСШ/ 64160М-46-126үзэх
5Баян овооСШ/ 64156L-47-50үзэх
6БаянхараатСШ/ 64188M-48-81-В, Гүзэх
7Бөхөний хөндийСШ/ 64170М-45-120үзэх
8Дунд харСШ/ 64147М-46-123үзэх
9Зэст уулСШ/64190M-46-64-Вүзэх
10НамирСШ/64179M-46-88-Вүзэх
11Сайхан нуурСШ/64143M-50-135үзэх
12Сэвүүлийн давааСШ/64162М-48-115үзэх
13Сээрийн нуурын улаанСШ/64157М-46-126үзэх
14Сээрийн хөтөлСШ/64158М-46-126үзэх
15Тогтохын шилийн нурууСШ/64183M-46-90-Аүзэх
16Тэмээн бөх уулСШ/64144M-48-133үзэх
17УхашСШ/64135L-49-18үзэх
18Хар ямаатСШ/64164М-48-116, 128үзэх
19Харганатын шовгор уулСШ/64185M-46-77-Вүзэх
20Хоолын хярСШ/64146М-46-143үзэх
21Худгийн хэсэгСШ/64136L-49-8Үзэх
22Цагаан чулуутСШ/64171М-45-120Үзэх
23Цом уулСШ/64159М-46-126Үзэх
24Цул уулСШ/64165М-48-128Үзэх
25Эмгэд толгойСШ/64151М-46-126Үзэх
2022-11-30-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл

Талбайн нэрТалбайн дугаарПланшетСудалгааны   ажлын
жагсаалт
1АнандСШ/64074М-48-114, М-48-126Үзэх
2Аргалантын нурууСШ/64099M-47-86-ГҮзэх
3Бадрахын хоолойСШ/64125L-50-45, 46Үзэх
4Баруун хан толгойСШ/64105K-49-28Үзэх
5Дөшийн уулСШ/64101M-45-96-БҮзэх
6Дэлгэр шандСШ/64126L-50-27Үзэх
7ДэргээчСШ/64086М-48-115, 116Үзэх
8ЖандайСШ/64098M-47-86-ГҮзэх
9ЖимстСШ/64102M-47-85-А, ВҮзэх
10Зүүн буянтСШ/64117L-46-67Үзэх
11Зүүн цагаан дэлСШ/64121L-49-54Үзэх
12Их мухартСШ/64087М-48-105Үзэх
13Их номгонСШ/64089М-48-104Үзэх
14Өвөр завагСШ/64107L-48-126Үзэх
15Өгөөмөр толгойСШ/64124L-49-47, 48Үзэх
16ӨрөмтэйСШ/64095М-48-105-БҮзэх
17Углуу уулСШ/64093М-48-105-АҮзэх
18Хар үзүүрСШ/64096M-46-88-ГҮзэх
19ХөөтСШ/64126L-50-38Үзэх
20ХөтөлСШ/64120L-49-54Үзэх
21Хөх толгойСШ/64097M-47-86-ГҮзэх
22Цайдамын хөндийСШ/64092М-48-105-АҮзэх
23Цөөхний улаанСШ/64072М-46-124Үзэх
24Шандан уулСШ/64130L-49-31Үзэх
25Энгэр уулСШ/64111L-49-78Үзэх
2022-11-23-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл

Талбайн нэрТалбайн дугаарПланшетСудалгааны ажлын
жагсаалт
1Баян-ОвооСШ/64008L-49-122,123үзэх
2Зоост усСШ/64001K-49-40үзэх
3Майхан уулСШ/64059L-48-2үзэх
4Өндөр ухааСШ/64062L-50-3үзэх
5Өндөр цахиурСШ/64049L-47-50үзэх
6Суваргын толгодСШ/64003K-49-29үзэх
7Сүүл хар овооСШ/64050L-46-32үзэх
8УлаанхайрханСШ/64027L-46-78үзэх
9Хадан хошууСШ/64044L-48-70үзэх
10Ханан сүүдэртСШ/64022L-50-87үзэх
11Хар хошууСШ/64007K-49-4үзэх
12Хоёрын давааСШ/64066М-46-136үзэх
13Хөх булант харСШ/64067М-46-136үзэх
14Хурын тойромСШ/64005K-49-29үзэх
15Хуц уулСШ/64051L-48-23үзэх
16Хүнхэр нуурСШ/64045L-48-70үзэх
17Хүүш уул-2СШ/64069М-47-144үзэх
18Цагаан шороотСШ/64048L-49-53үзэх
19Цонжийн овооСШ/64034L-46-73,74үзэх
20Чоно голСШ/64024L-50-75үзэх
21Байшиг толгойСШ/64061L-48-4Үзэх
22Бүрхэй ӨндөрСШ/64006K-49-5Үзэх
23Дэлийн усСШ/64047L-48-70Үзэх
24Модон зоогСШ/64046L-48-70Үзэх
25Шар дэлСШ/64018K-49-39Үзэх