2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

УДИРДЛАГА​

Б.Мөнхтөр

ҮГА-ы Дарга

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

С.Шинэ-Од

Хэлтсийн дарга

Б.Мөнхтуяа

Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ, хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Мягмарсайхан

Ахлах нягтлан бодогч

Х.Ариунбаяр

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Т.Цэрэндулам

Улсын төсвийн санхүүжилт, гүйцэтгэл хариуцсан ажилтан

ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

Р.Болд-Эрдэнэ

Хэлтсийн дарга

Х.Ганхуяг

Геологи, геохимийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Одонтуяа

Гидрогеологи, геоэкологи, грунт геотехникийн  судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН СУДАЛГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС

Н.Мөнхбилэг

Хэлтсийн дарга

Э.Жавзанпагам

Эрчим хүч, өндөр технологийн түүхий эдийн судалгаа, нөөцийн баланс хариуцсан мэргэжилтэн

А.Амаржаргал

Эрдэс баялгийн үнэлгээ, нормчлол, эдийн засгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ГЕО МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Ц.Минжинсор

Хэлтсийн дарга

Д.Болдбаатар

Системийн администратор

Ч.Төржаргал

Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан

Б.Сайнжаргал

Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Н.Буянхишиг

Геомэдээллийн сангийн баяжуулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Тэмүүжин

Мэдээллийн системийн инженер

ГЕОЛОГИЙН БАРИМТЫН ТӨВ АРХИВ

Б.Бат-Эрдэнэ

Архивын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд ахлах байцаагч

М.Бадамцэцэг

Тоо бүртгэл, эрдэм шинжилгээний ажилтан

Э.Сүнжидмаа

Сэлбэн засагч-архивч

Г.Болдмаа

Арга зүйч зааварлагч, статистик мэдээ хариуцсан ажилтан

Н.Лхагвахүү

Мэдээлэл технологи, цахим сан хариуцсан ажилтан

В.Энхтүвшин

Геологийн баримтын төв архивын дарга

Б.Нямзаяа

Сан хөмрөг хариуцсан ажилтан

Б.Билэгээ

Цахим сангийн мэргэжилтэн