2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ц.Минжинсор - Хэлтсийн дарга

Д.Болдбаатар - Системийн администратор

Ч.Төржаргал - Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан

Б.Сайнжаргал - Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Түшигмаа - Мэдээллийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Н.Буянхишиг - Ашигт малтмалын сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ахлах ажилтан

Ч.Тэмүүжин - Мэдээллийн системийн инженер

Ө.Дугарнаваг - Геохими инженер геологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан