2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Х.Ганхуяг - Геологи, геохимийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Одонтуяа - Гидрогеологи, геоэкологи, грунт геотехникийн  судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн