2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Гүйцэтгэл хүлээж авах

Төсвийн гүйцэтгэл илгээх зааврыг эндээс үзнэ үү.

Жишээ маягтыг энд /Геологийн судалгааны хэлтэс, /-ээс татна уу.

БӨМ-Алт-2019, ГАСАМ, Эрэл үнэлгээ-1, Эрэл үнэлгээ-2, Эрэл үнэлгээ-3, ӨТТЭ-1, Төв ази 3D 5-р үе шат эдгээр төслүүд /Эрдэс баялгийн судалгаа, төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс / энэ маягтыг татна уу.

Гүйцэтгэл хүлээж авах

Гүйцэтгэл хүлээж авах