2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Төсөл хөтөлбөр

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны ажлууд