2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Төсөл хөтөлбөр

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны ажлууд