mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Алтайн бүс

  Алтайн бүсэд явагдаж байгаа зураглалын төслүүд

  ХуН-50 Худгийн нуруу АЛТАЙН БҮС
  АсУ-50 Асгат уул-50 АЛТАЙН БҮС
  Хар-50 Хар хайрхан-50 АЛТАЙН БҮС
  ИнН-50 Индэртийн нуруу-50 АЛТАЙН БҮС
  ЦаО-50 Цагаан-Овоо-50 АЛТАЙН БҮС,Говийн бүс