2024-06-18
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Б.Бат-Эрдэнэ - Архивын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд ахлах байцаагч

М.Бадамцэцэг - Тоо бүртгэл, эрдэм шинжилгээний ажилтан

Э.Сүнжидмаа - Сэлбэн засагч-архивч

Г.Болдмаа - Арга зүйч зааварлагч, статистик мэдээ хариуцсан ажилтан

Н.Лхагвахүү - Мэдээлэл технологи, цахим сан хариуцсан ажилтан

В.Энхтүвшин - Геологийн баримтын төв архивын дарга

Б.Нямзаяа - Сан хөмрөг хариуцсан ажилтан

Б.Билэгээ - Цахим сангийн мэргэжилтэн