mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Говийн бүс

  Говийн бүсэд явагдаж байгаа зураглалын төслүүд

  ИхӨ-50 Их өлзий ГОВИЙН БҮС
  ГаГ-50 Галбын говь ГОВИЙН БҮС
  СүГ-50 Сүүжийн говь ГОВИЙН БҮС
  ЦаН–50 Цайлангийн нуруу ГОВИЙН БҮС
  НоН-50 Номгоны нуруу ГОВИЙН БҮС
  ШУУ-50 Шүтээн улаан уул ГОВИЙН БҮС
  ДХУ-50 Дэвийн хонгор уул-50 ГОВИЙН БҮС
  МоТ-50 Модот толгой-50 ГОВИЙН БҮС
  За-50 Зангат-50 ГОВИЙН БҮС
  ГиУ-50 Гилбэнт уул-50 ГОВИЙН БҮС
  ХаО-50 Халзан-овоо-50 ГОВИЙН БҮС
  Хул-50 Хулд-50 ГОВИЙН БҮС
  БоГ-50 Борзонгийн говь-50 ГОВИЙН БҮС
  Алб-50 Алаг баян-50 ГОВИЙН БҮС