2024-06-15
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Хамт олны үнэлгээ

1. Багаар ажиллах, 2. Харилцаа, 3. Хандлага, ёс зүй гэсэн шалгуураар 1-8 оноогоор өөрийгөө оролцуулаад нийт 27 хүнийг үнэлнэ.

Хамт олны үнэлгээ