mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Хангайн бүс

  Хангайн бүсэд явагдаж байгаа зураглалын төслүүд

  ОГ-50 Олон гол ХАНГАЙН БҮС
  ТҮ-50 Түдэвтэй-50 ХАНГАЙН БҮС
  ХайО-50 Хайрхан-Овоо-50 ХАНГАЙН БҮС
  ШиУ-50 Ширээт-Уул-50 ХАНГАЙН БҮС
  Цэц-50 Цэцэрлэг-50 ХАНГАЙН БҮС
  ИЭУ-50 Их элээт уул ХАНГАЙН БҮС
  ИБУ-50 Их бэрх уул-50 ХАНГАЙН БҮС, Баруун бүс