2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

8.5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх нээлттэй мэдээлэл

8.5.1Үйлчилгээний төрөл, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэлҮзэх
8.5.1Бүтээлийн жагсаалт хүлээж авахҮзэх
8.5.1Техник эдийн засгийн үндэслэл хүлээж авах заавар
8.5.1Хайгуулын ажлын тайлан хүлээж авах заавар
8.5.1Зураглалын тайлан хүлээж авах заавар